Elazığ osgb - elazığ iş sağlığı - elazığ iş güvenliği

Meslek Hastalıkları Önlene Bilir Mi?

  • 0 Yorum
  • 30 Mayıs 2017, 09:46

Meslek hastalıkları problemi önemli bir sorundur, önemli bir sorun olmasının yanı sıra tamamiyle önlene bilir olması da bu sorunun çözülebilir bir problem olduğunu ifade ederi. Gerekli tedbirler alındığı sürece meslek hastalıkları tümüyle önlene bilmektedir, fakat alınamayan tedbirler nedeniyle ülkemizde meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar yaşanmaktadır. Bu kayıplar ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir ve her yıl binde 10 gibi bir oranın meslek hastalığına yakalanması gibi bir ihtimali bulunmaktadır. 

Türkiye'de 2011 yılı verileri baz alındığından  9 milyon sigortalı çalışan üzerinden beklenen meslek hastalığı vaka sayısı 36.000 ile 108.000 arasında iken, 2011 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre meslek hastalıkları vaka sayısı 429 olarak belirtilmiştir. Ülke istatistiklerimizin bu denli yetersiz olmasının ardında tıbbi, yasal ve sosyal taraflara ilişkin birçok neden sıralanabilir.

İş sağlığı ve güvenliğinde büyük boşluğun yaşandığı meslek hastalıkları konusunda Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 2010 yılında imzalanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında toplumsal bir meslek hastalıkları seferberliği başlatılmıştır. Meslek hastalıkları konusunda tanı standardını oluşturmak ve özellikle birinci basamakta çalışan hekimlere yol göstermek amacı ile kapsamlı bir tanı rehberine ihtiyaç bulunmaktadır.

YORUMLAR (0)
× Bilgi! Henüz Yorum yazılmamış.İlk yorum bırakan sen ol..!
YORUM YAZIN